Völuspá
II. (Cod. Reg. Nr. 2365, 4to.)
1 Hliods bið ec
allar kindir
meiri oc miNi
mavgo | heimdallar
vilðo at ec ualfꜹþr
uel fyr telia
forn | spioll fíra
þꜹ er fremst um man.
Med Ordet Hliods begynder Digtet paa øverste Rand af S. 1 i Hskr., H er rød og meget stor. Nogen Overskrift kan nu ikke skjelnes, og der har maaske aldrig været nogen.
4. De fire sidste Bogstaver i heimdallar ere utydelige, navnlig er det usikkert, hvorvidt R har heimdallar eller heimdalar.
5. For vilðo har R vilꝺ̇o med en Prik oppe ved ꝺ; sidste Bogstav er o, og ikke u.
5. at, ikke it.
5. Skrevet ualfꜹþ’, hvilket maa opløses ualfꜹþr (ikke ualfꜹþur).
6. I fyr staar ikke Prik over y.
8. man, saa R, neppe manc.
2 Ec man iotna |
ár um borna
þa er fordom
mic fǫdda hofdo
nio man æc heima |
nío iviþi
miot uið mǫraN
fyr mold nedan.
3. þꜹ R, men v er underprikket som urigtig.
8. fyr skrevet her, som almindelig hvor det forkortes, fv i R.
3 Ar uar alda
þar | er ymir bygði
vara sandr nę sęr
ne sualar uNir
iorð faNz | ęva
ne upp himin
gap uar giNvnga
eN gras hvergi.
3. sęr, ikke ser.
4 Adr bvrs | synir
bioðom um ypðo
þeir er mið garð
mǫran scopo.
sol scein | suNan
a salar steina
þa var grvnd groin
grǫnom lauki. |
4. mǫran, ikke mǫtan.
5. suNan, ikke suNa.
5 Sol varp svNan
siNi mana
hendi iNi hǫgri
vm himin iodyr |
sol þat ne uissi
huar hon sali atti
stiornor þat ne visso
hvar | þęr staði atto
mani þat ne vissi
hvat hann megins atti.
4. Over y i iodyr staar en Prik. (Bogstavtegnet betyder altsaa sikkert y, ikke u).
10. mégins R, dog er Stregen over e ikke ganske tydelig.
6 Þa gen|gengo regin oll
arꜹk stola
giNhęilog god
oc vm þat gęttvz |
nott oc niþiom
nꜹfn vm gafo
morgin heto
oc miðian dag
vn|dorn oc aptan
árom at telia.
1. gen | gengo feilskrevet for gengo.
7 Hittoz æsir
a ida uelli
þeir | er hꜹrg oc hof
hatimbroðo.
afla lꜹgðo
ꜹð smiðoþo
tangir | scopo
oc tol gorðo.
8 Teflðo itvni
teitir voro
var þeim vettergis |
vant or gulli.
vNz III. qvomo
þursa meyiar
amatkar | mioc
or iotvn heimom.
9 Þa g. r. a. ar.
hverr scyldi duerga |
drotin scepia
or brimis bloði
oc or blam leGiom.
2. hverr, ikke Hverr.
3. drotin, ikke drottin.
10 Þar mot|sognir
mǫztr vm orðinn
dverga allra
eN dvriN aNaR
þeir man|licon
morg vm gorðo
dvergar or iorðo
sem dvriN sagdi.
11 Nyi | oc niþi
norðri oc suðri
ꜹstri oc uestri
alþiofr dvaliN.
biv|a/R bava/R
bꜹmbuR nori
án oc anaR
ai mioðvitnir.
12 Veigr | oc gandalfr
vindalfr þraiN
þeccr oc þoriN
þror vitr oc litr |
nár oc nyraþr
nv́ hefi ec dverga
regiN oc raðsuidr
rett | um talþa.
4. Efter litr er oc og et Navn udraderet.
13 Fili kili
fvndiN. nali.
hepti. vili
hanaR svi|oR.
frar hornbori.
fręgr oc loni.
ꜹrvangr. iari
eikins|cialdi.
14 Mal er dverga
idvaliNs liði
liona kindom
til lofa|rs telia.
þeir er sotto
fra salar stæini
ꜹrvanga siꜹtt
til | ióro valla.
2. dvaliNs, ikke dvalins.
6. fra er skrevet ved f med Forkortningstegn for ra over Linjen, men efter f følger desuden ra skrevet fuldt ud.
15 Þar var drꜹpnir
oc dolgþrasir
hár hꜹg spori |
hlęvangr gloi.
scirvir. virvir.
scafiþr. ai.
alfr oc yngvi |
eikinscialdi.
fialaR oc frostri
fiNr oc giNaR.
þat mvn vppi ||
meþan ꜹld lifir
langniþia tal
lofars hafat.
1. drꜹpnir, ikke drꜹpn.
4. hlęvangr, saavidt jeg kan se, ikke hlevangr.
16 Vnz þriár qvomo |
or þvi liþi
ꜹflgir oc astgir
ęsir at hvsi.
fvndo alandi
litt | megandi
asc oc emblo
orlꜹglꜹsa.
nd þꜹ ne átto
óþ þav | ne hꜹfðo
la ne lęti
ne lito goða.
1. þriár feilskrevet for þrir.
6. I megandi er eg utydelige.
10. I hꜹfðo er h og isærutydelige.
11. I lęti er de to første Bogstaver ikke tydelige; ikke: lá þau ne áttu.
17 Aund gaf oþiN
oþ | gaf hęnir
la gaf loðvR
oc lito goða.
18 Asc ueit ec standa |
heitir yGdrasill
hárbaðmr ausiN
huíta aúri.
þan coma | da/Gvar
þęrs idala falla
stendr ę yfir grǫN
vrðar brvNi. |
19 Þaðan coma meyiar
margs uitandi
þriar or þeim
er und | þolli stendr
vrð héto eina
aðra verþandi
scáro asciði
scvld | ena þriðio.
20 Þęr lꜹg lꜹgðo
þęr líf kvro
alda bornom
ór|lꜹg seGia.
21 Þat man hon folc uíg
fyrst iheimi
er gvll ueig |
geirom stvddv
oc ihꜹll hárs
hana brendo.
22 Þrysvar brendo |
þrysvar borna
opt osialdan,
þo hon eN lifir.
23 Heidi hána | heto
hvars til hvsa com
uólo vel spá
uitti hon ganda
seið | hon kvNi
seiþ hon leikIN
ę var hon angan
illrar brvðar. |
3. uólo sér ud som úolo, men det var vistnok Skriverens Mening, at Stregen over Linjen (der her er anvendt uden tilstrækkelig Grund) skulde tilhøre o.
6. seiþ, saavidt jeg kan sé, ikke seíþ’ hvad man har antaget for Accent, er nok kun en Hage ved þ, og det er en betydningsløs Plet, som man har ansét for Apostroph.
8. brvðar skrevet þioðar, med brv skrevet over þioð.
24 Þa g. r. a. a.
huart scyldo ęsir
afrað gialda
a scyldo goðin | ꜹll
gildi eiga.
4. eþa her som stadig, hvor det forkortes, skrevet eþ’.
25 Fleygði oðiN
oc ifolc um scꜹ́t
þat var eN folc | vig
fyrst ihęimi.
brotiN var borð uegr
borgar asa
knatto | vanir uigspa
uollo sporna.
26 Þa g. r. a.
hverir hefði lopt | alt
lęvi blandit
a ętt iotvns
oþs mey gefna.
27 Þorr eiN | þar var
þrvngin moði
hann sialdan sitr
er hann slict vm fregn
age|ngoz eiðar
orð oc sęri
mál ꜹll megin lig
er amedal fóro. |
28 Veit hon heimdalar
hlioð vm folgit
undir heiðvonom
helgom | baðmi.
á sér hon ꜹsaz
ꜹrgom forsi
af ueði val fꜹdrs
uit|oþ er en e. hvat.
29 Eín sat hon uti
þa er iN aldni com
yGióngr | asa
oc iꜹgo leit.
hvers fregnit mic
hvi freistiþ min
alt | ueit ec oðiN
hvar þv ꜹga falt
ienom męra
mimis | brvNi
dreckr mióð mimir
morgin hverian
af veþi v.
v. e. e. h. |
8. Efter ꜹga er skrevet þitt, men dette er underprikket som urigtigt.
30 Valþi henne herfꜹðr
hringa oc men
fe spioll spaclig
oc spa | ganda
sa hon uitt oc vm vitt
of verold hveria.
31 Sa hon valkyr|ior
vítt vm komnar
gꜹrvar at riða
til goðþioðar.
scvld | helt scildi
enn scꜹgul a/Nor
gvNr. hildr gꜹndul
oc geir || scꜹgul.
nv ero talþar
na/Nor herians
gorvar at ríþa
grvnd | valkyrior.
32 Ec sa baldri
blodgom tivor
odins barni
or log | folgiN
stóð vm vaxiN
vollo hęri
miór oc mioc fagr
mistilteiN. |
6. vollo er vistnok, som Munch mener, blot en Skrivefeil for vollom, idet en Streg over den sidste o er glemt.
33 Varð af þeim meiði
er mer syndiz
harmflꜹg hęttlig
hꜹþr | nam scióta.
baldrs broðir
vár of boriN snęmma
sa nam oþins | sónr
ein nęttr vega.
2. I syndiz er d’en skrevet til over Linjen.
6. oþins skrevet med stor S.
34 Þo hann ęva hendr
ne hꜹf kembþi
r | a bál vm bar
baldrs andscota.
en friG um grét
ifensꜹlom
ua | val hallar.
v. e. e. e. h.
7. ua skrevet uorþr, med or og r underprikket, og med a over or.
35 Hapt sa hon liGia
undir hvera lundi
lę |giarn lici
loca aþeckian.
þar sitr sigyn
þeygi vm sinom
ver | velglyioð
v. þ. e. h.
36 A fellr ꜹstan
um eitr dala
sꜹxom oc sverþom |
sliþr heitir sv.
stod fyr norðan
aniþa vollom
salr or gvlli
sin|dra ęttar.
enn aNaR stoð
a okolni
bior salr iotvns
en sa brimir | heitir.
3. sꜹxom, saa ganske tydelig, ikke sꜹrom.
5. fyr skrevet fuldt ud, ikke Prik over y.
6. vollom skrevet fiollo med v over fi, som ere underprikkede, og Streg over o.
37 Sal sa hon standa
solo fiáRi
na strondo a
norþr hor|fa dyR.
fello eitr dropar
iN vm lióra
sa er undiN salr
orma | hryGiom.
38 Sa hon þar vaþa
þvnga strꜹma
menn meinsvara
oc morð vargar. |
oc þaN aNars glepr
eyra rv́no
þar sv́g niþ | ha/Gr
nái fram gengna
slęit vargr vera
v. e. e. e. h.
3. 4. Egentlig skrevet m (med Streg over) morð vargar | meins vara oc (saa feilagtig afdelt); men en Skraastreg med to Prikker under over morð, og en Skraastreg men én Prik under over meins vise den rigtige Ordstilling.
5. þaN egentlig skrevet þaNz, men z er, som det synes, overraderet (eller slidt?).
39 Avstr sát | in aldna
i iarn uiþi
oc fǫddi þar
fenris kindir.
verþr af þeim | ꜹllom
eiNa noccorr
tvngls tivgari
itrollz hami.
40 Fylliz fior|vi
feigra manna
ryþr ragna siót
rꜹðom dreyra
svart var þa sol | scín
of svmor eptir
veþr oll valynd
v. e. h.
41 Sat þar a hꜹgi |
oc sló hꜹrpo
gygiar hirþir
gladr eGþęr.
gól vm hanom
igagl | viþi
fagr rꜹdr háni
sa er fialaR heitir.
4. over ę i eGþęr staar Accent i R.
42 Gól um asom
gul|lincambi
sa uecr hꜹlþa
at hiarar at heriafꜹdrs.
eN aNaR | gelr
fyr iorð neðan
sót rꜹ́þr háni
at sꜹlom heliar.
43 Geyr | garmr mioc
fyr gnipa helli
festr mvn slitna
eN fre|ki reNa
fiolþ veit hon frǫða
fram se ec lengra
vm rag|na rꜹc
rꜹm sigtyva.
5. frǫða, ikke froða.
44 Broþr mvno beriaz
oc at ba/Nom | verþa
mvno systrvngar
sifiom spilla
hárt er i heimi
hór | domr micill
sceGꜹld scalm ꜹld
scildir ro klofnir
vindꜹld | vargꜹld
r verold steypiz
mvn engi maþr
oðrom þyrma. |
2. ba/Nom, ikke banom.
45 Leica mims synir
eN miotvðr kyndiz
at en galla
gial||lar horni
hatt blęss heimdallr
horn er alopti
męlir oðiN |
við mims hꜹf |
ymr iþ aldna tre
eN iótvN losnar
scelfr yGdrasils
ascr st|andandi.
3. galla, ikke gialla.
8. Efter hꜹfuþ ere følgende Ord udraderede: ymr iþ aldna tre eN iotvN losnar scelfr.
46 Geyr nv g.
47 Hrymr ekr ꜹstan
hefiz lind fyr
sn|yz iormvngandr
i iotvn moði.
ormr knyr vNir
eN ari hl|accar
slitr nai nef fꜹlr
nagl far losnar.
1. Intet Punkt over Hrymr, derimod er et Punkt sat over den forreste Krølle afi ꜹstan; Guðbrandr Vigfússon formoder, at Afskriveren har villet ændre ꜹstan til vestan, men at han har glemt at indskyde e efter v.
48 Kioll feR ꜹs|tan
koma mvno mvspellz
vm lꜹg lydir
eN loki styrir
fara | fifls megir
m freka allir
þeim er brodir
by leipz ifór.
8. by leipz, ikke byleips.
49 Hvat er | m asom
hvat er m alfom
gnyr allr iotvn heimr
ęsir ro aþin|gi
stynia dvergar
fyr stein dvrom
veG bergs visir
v. e. e. h.
3. iotvn heimr, ikke blot heimr.
50 Surtr | feR svNan
m sviga lęfi
sciN af sverþi
sol valtífa.
griot bi|org gnata
eN gifr rata
troþa halir helveg
en himin clofnar. |
51 Þa cǫmr hlinar
harmr aNaR fram
er oðiN feR
við ulf vega |
en bani belia
biartr at surti
þa mvn friGiar
falla angan | tyr.
52 Þa kǫmr iN micli
mꜹgr sigfꜹdur
víðaR vega
at val dy|ri.
letr hann megi hvedrvngs
mvnd vm standa
hiór til hiarta |
þa er hefnt fꜹdur.
53 Þa kǫmr iN mǫri
mꜹgr hlodyniar
gengr | oþins sonr
vid ulf vega
drepr hann af moþi
miðgarz uęor |
mvno halir allir
heim stǫd ryþia
gengr fet nío
fiorgyn|iar bvR
neppr fra naðri
niðs oqviðnom.
5. hann skrevet h’.
8. Over ǫ i stǫd staar Accent i R.
54 Sol ter sortna |
sigr fold imar
hverfa af himni
heiðar stiornor.
geisar eími |
viþ aldr nara
leicr har hiti
uið himin sialfan.
1. ter, ikke tecr.
5. eími, ikke eimr.
55 Geyr n. |
56 Ser hon upp koma
ꜹðro siNi
iorð or ęgi
iþia grǫna.
falla | forsar
flygr ꜹrn yfir
sa er afialli
fisca ueiðir.
57 FiNaz | ęsir
aiþa velli
oc vm mold þinvr
matkaNma
oc a fimbvl | tys
fornar rvnar.
5. oc a fimbvl, ikke: oc fimbvl.
58 Þar mvno eptir
vndr samligar
gvll|nar tꜹflor
igrasi fiNaz.
þers i ardaga
attar hofðo. |
59 Mvno osanir
acrar uaxa
bꜹls mvn allz batna
baldr | mvn coma.
bva þeir hꜹþr oc baldr
hroptz sigtoptir
vel val|tivar
v. e. e. h.
60 Þa kna hǫnir
hlꜹt viþ kiosa
oc byrir | byGia
brǫdra tveGia.
vind heim vidan
v. e. e. h
3. Der er ikke Prik over y i byrir; y er maaske her kun en egen Bogstavform for v.
61 Sal ser | hon standa
solo fegra
gvlli þacþan
agImlé
þar || scolo dyGvar
drottir byGia
oc vm aldr daga
ynþis niota. |
62 Þar kǫmr iN dimmi
dreki flivgandi
naþr fraN neþan
fra | niþa fiollom.
beR ser ifioþrom
flygr vꜹll yfir
niþha/Gr | nai
nv mvn hon seyqvaz.
4. fra udvisket i R.
4. niþa, saa R, skjønt den sidste Bogstav er noget utydelig, hvilket er foranlediget derved, at Skriveren først har skrevet en urigtig Bogstav og derpaa rettet denne til a; der skal ikke læses niþiz.
8. hon skrevet ho, hvilket ikke kan læses hann.