Völuspá

I. Normert tekst
II. Frå Codex Regius
III. Frå Hauksbók
IV. Frå Snorra Edda
Excurs
 
Tekstane I–III parallelt
Reorganisert tekst
Teksten frå Codex Regius med handskriftet si linjedeling
Teksten frå Hauksbók med handskriftet si linjedeling

Tor Gjerde <i@old.no>